Referat 2011


Grundejerforeningen Ugleskoven – Referat fra ordinær Generalforsamling 2011

Dato: 28.marts 2011 i Jyllinge hallens selskabslokaler.
Deltager: 13 parceller repræsenteret ved 20 personer.
Referent: Gert Bjerre.

Referat fra 2012 kan ses som PDF her: Referat af Generalforsamling 2011