Referat 2014


Grundejerforeningen Ugleskoven – Referat fra ordinær Generalforsamling 2013

Sted: Jyllingehallen
Tidspunkt: 24. marts 2014, kl. 18.30
Deltagere: 20 parceller repræsenteret ved 29 personer
Referent: Gert Bjerre

Referat fra 2013 kan ses som PDF her:
Referat af Generalforsamling 2014