Referat 2013


Grundejerforeningen Ugleskoven – Referat fra ordinær Generalforsamling 2013

Sted: Jyllingehallen
Tidspunkt: 21. marts 2013, kl. 19.00
Deltagere: 15 parceller repræsenteret ved 19 personer
Referent: Ulf Olsen

Referat fra 2013 kan ses som PDF her:
Referat af Generalforsamling 2013