Referat 2012


Grundejerforeningen Ugleskoven – Referat fra ordinær Generalforsamling 2012

Sted: Jyllinge Fjordcenter, Bygaden
Tidspunkt: 29. marts 2012, kl. 19.30
Deltagere: 16 parceller repræsenteret ved 21 personer
Referent: Ulf Olsen

Referat fra 2012 kan ses som PDF her:
Referat af Generalforsamling 2012