Indkaldelse 2011


Indkaldelse til Generalforsamling  2011

Dato: Mandag den 28. marts 2011 kl. 19.30 i Jyllinge Hallens selskabslokaler
Deltagere: Alle Grundejere i foreningen Ugleskoven
Referent: Gert Bjerre

Indkaldelsen kan downloades som PDF her:

2011-02 Indkaldelse til Generalforsamling