Generalforsamling 2012

Referat 2012

Grundejerforeningen Ugleskoven – Referat fra ordinær Generalforsamling 2012 Sted: Jyllinge Fjordcenter, Bygaden Tidspunkt: 29. marts 2012, kl. 19.30 Deltagere: 16 parceller repræsenteret ved 21 personer Referent: Ulf Olsen Referat fra 2012 kan ses som PDF her: Referat af Generalforsamling 2012

Indkaldelse 2012

Indkaldelse til Generalforsamling  2012 Dato Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.30 i Jyllinge Fjordcenter, Bygaden. Deltagere Alle Grundejere i foreningen Ugleskoven Referent: Ulf Olsen Indkaldelsen kan downloades som PDF her: 2012-03 Indkaldelse til Generalforsamling  

Regnskab 2011 – 2012

Regnskab for Grunderjerforeningen Ugleskoven 2012 Se regnskabet som PDF her: UGLESKOVEN regnskab 2011